RICHMUSIC

НОЕМ 29
БЕРЛИН
12:00
ДЕК 06
ПАРИЖ
12:00
ДЕК 15
БРЮКСЕЛ
12:00

ШЕМЕТО · СТРУГА

Protest in defense of the Bulgarian people residing in Macedonia.

ПодПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАУЗАТА
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАУЗАТА
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАУЗАТА
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАУЗАТА

Наши дейности

Берлин: ноем 29.

Париж: дек 6.

брюксел: дек 15.

Какво?

България настоява за край на дискриминацията срещу българите в Република Северна Македония. Досега София настояваше за достигане на обща позиция по въпросите, отнасящи се до общата история на двете държави, произхода на македонския език и представянето на гаранти, които да осигурят липсата на бъдещи териториални искове от страна на Ребуплика Северна Македония към България.

Развитието и решаването на тези проблеми зависи единствено от политиките на Република Северна Македония, относно които България многократно е изразила готовност да проведе конструктивен публичен диалог. Република Северна Македония е готова да включи българите в конституцията си наравно с други националности, но ще го направи малко преди да стане част от ЕС.

Български ученически съюзи в чужбина са готови да отправят молба към правителството на Република Северна Македония и съответните органи на ЕС да спрат неистинната македонакска самоличност, която бива преписвана на лица с българско самосъзнание.
Ученическите протести ще се проведат пред посолствата на Република Северна Македония в Берлин, Париж и Брюксел.

Защо?

Република Северна Македония дискриминира лица, които възприемат себе си като българи или като такива с български произход или минало. Дискриминацията се изразява в уволнения от работа, невъзможност за намиране на работа, частично или пълно лишаване от достъп до държавни услуги и други.

Наскоро беше съобщено и отразено от множество медии, че българите в Република Северна Македония са били лишени от правото да декларират, че са българи по време на местното национално преброяване. Това е довело до манипулиране на данните от преброяването и невярни статистически данни относно броя на българи, живеещи в Република Северна Македония.

Множество доклади отразяват системното оскверняване на българските народни символи, култура и история, например чрез горенето на български знамена, нанясяне на щети на гробищата на български войници, манипулирането на исторически данни, културно присвояване и други.

Повече информация относно диалога между двете държави и доказателства за упражнявания тормоз и дискриминация може да бъде намерена в раздел “Медии и Източници” по-долу.

МЕДИИ И ИЗТОЧНИЦИ

The INDEPENDENT: Вето на България върху преговорите Северна Македония-ЕС и положението на българите в Северна Македония

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Bulgaria: discrimination against minority in North Macedonia must end

пРОЧЕТИ ОЩЕ

between skopje and sofia

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Преброяването в Северна Македония е белязано от етнически скандали

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Студентски протести срещу дискриминацията на българи в северна македония

прочети още

БНР: Студенти призовават ЕС за мониторинг върху правата на човека в РСМ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Студентски протест в Берлин срещу дискриминацията на българите в РСМ

Прочети още

От берлин: Студенти с акция в Берлин срещу нарушаването на човешките права в РСМ

Прочети още

Шемето: Република Северна Македония не печели нищо от припряността по пътя си към Европейския съюз

Прочети ощеПрочети онлайн в news.bg

Deutsche Welle: Студентски протест за правата на Бугарите во Северна Македонија

Прочети още

Blacksea-caspia: BULGARIAN STUDENTS PROTEST IN BERLIN AGAINST HUMAN RIGHTS ABUSES IN NORTHERN MACEDONIA

Прочети още

Труд: Български студенти протестираха в Берлин срещу нарушаването на човешките права в Северна Македония

Прочети още

Втори протест за правата на човека в РСМ - този път в Париж

Прочети още

Сител: Протест во Париз против дискриминацијата на Бугарите во Македонија

прочети още

Втори протест за правата на човека в РСМ - този път в Париж

почети още

Втори протест за правата на човека в РСМ - този път в Париж

прочети още

desant: Протест в Париж срещу дискриминацията на българите в Северна Македония

Прочети още

Sitel: Протест во Париз против дискриминацијата на Бугарите во Македонија

прочети още

Студенти протестираха за трети път в Европа срещу дискриминацията на българи в РСМ

прочети още

бнр: Българи протестираха пред посолството на РСМ в Брюксел

прочети още

евроком Видео: Радев за преговорите с РСМ: Ние срокове не даваме. Този процес не се води от срокове, а от резултати

прочети още

Слободен Печат: Група Бугари протестираа пред македонската амбасада во Брисел

Прочети още

ЕВРОКОМ: Живко чакракчиев за протестите срещу дискриминацията на българи в рсм

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

КОНТАКТИ

Съюз на Българите ,,Шемето'' - Струга

Офис на Лабуништа, Струга

Учредители: Оливера Кадриеска, Ерхан Кадриески и Бекир Кадриески

+359 88 7277377

info@justice-for-bg-in-mk.org

ШЕМЕТО · СТРУГА